Organisatie

De bijzondere familieconstructie van Panorama Mesdag

In 1910 schonk schilder Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) zijn beroemde panorama aan 33 neven en nichten (vier uit de familielijn Mesdag en 29 uit de familielijn Van Houten) door middel van het uitgeven van 33 aandelen. De taak die de 33 aandeelhouders van deze familievennootschap meekregen was de exploitatie en de openstelling van het panorama voor het publiek te garanderen. Maar Mesdag, bekend als ‘schilder-zakenman’, liet hen geen fonds ter exploitatie na.
De aandelen zijn nog steeds in bezit van de nazaten van de oorspronkelijke aandeelhouders. Zij zijn als eigenaren van het Panorama niet alleen financieel verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie, maar ook voor grote ingrepen zoals de restauratie van het doek en verbouwingen. In een interview voor het kwartaalblad Genealogie vertellen twee aandeelhouders hoe de familievennootschap met deze bijzondere erfenis omgaat.Lees meer

Panorama Mesdag werd in 1881 gevestigd aan de Zeestraat in Den Haag.
Sinds 1910 is het beheer in handen van de familievennootschap die H.W. Mesdag daarvoor na de dood van zijn vrouw oprichtte. Hij gaf alle 33 neven en nichten van het echtpaar daarin één aandeel, dat niet mag worden gesplitst en alleen in familielijn mag worden overgedragen.
Doel van de BV is het zorg dragen voor de instandhouding van Panorama Mesdag als museale attractie en als typisch Haags maar tegelijkertijd ook internationaal cultuurhistorisch fenomeen dat voor een breed publiek toegankelijk is en tot in lengte van dagen nieuwe generaties kan boeien en inspireren. Statutair is vastgelegd dat alle inkomsten volledig voor de exploitatie en instandhouding van dit unieke erfgoed worden aangewend. Aandeelhouders ontvangen dus geen dividend.

Bestuur
 
Staf
 
Voorzitter Henk Grootveld Directeur Diederik von Bönninghausen
Vicevoorzitter Mady Storm de Grave-Smit Reserveringen & office management Marije Beckers
Secretaris Liesbeth Zonnevylle-Reigersman Trade, zakelijke markt & online communicatie

Femke Wiersma

Penningmeester Hans Bergwerff Financiën Diane Hogervorst en Kim van der Plas
Bestuurslid bouw Maarten Grasveld Huismeester Menno de Boer
   

Marketing & communicatie
Adjunct directeur

Martijn van Delft
    Pers & publiciteit Caroline Rijks
    Collectie & tentoonstellingen Suzanne Veldink
    Museumwinkel Renee van Dansik
    Publieksdiensten Michel Bohn
    Tentoonstellingen Laura Prins

In augustus 1967 is Panorama Mesdag opgenomen in het register van beschermde monumenten en sinds maart 2001 is het opgenomen in het Nederlands Museumregister.

Organogram

Organigram PM 20150924

Stichting Mesdag-van Houten

De Stichting Mesdag-van Houten heeft zich als taak gesteld familieleden, in het bijzonder niet-aandeelhouders, bij het reilen en zeilen van Panorama Mesdag te betrekken. Stichting Mesdag-van Houten is sinds 01-01-2008 als ANBI geregistreerd onder nummer 81.73.77.025 en per 01-01-2012 ook als culturele ANBI.Lees meer

De Stichting Mesdag-van Houten heeft als geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de Belastingdienst de wettelijke plicht om onderstaande gegevens te publiceren.
Naam: Stichting Mesdag-van Houten
Type ANBI: sinds 01-01-2008
Culturele ANBI: sinds 01-01-2012
RSIN / Fiscaalnummer: 81.73.77.025
Adres: Zeestraat 65
2518 AA ‘s-Gravenhage

Bestuur
 
Voorzitter Mady Storm de Grave-Smit
Secretaris Eloe Kingma
Penningmeester Tiddo Reddingius
Beleidsplan

In 2015 zal de Stichting bijdragen aan de tentoonstelling van ‘Mesdags uit de familie’ ter ere van de 100ste sterfdag van Hendrik Willem Mesdag. Mady Storm de Grave treedt op als curator, en de stichting steunt het project met geld voor de restauratie van schilderijen en lijsten en voor een diner voor de bruikleengevers.
Later in 2015 zal de Stichting ook betrokken zijn bij een speciale familie vertoning van de Mesdag film door Robin Lutz.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid. De leden van het bestuur werken onbezoldigd en er zijn geen mensen in dienst.

Doelstelling

Het doel van de Stichting Mesdag-Van Houten is om het erfgoed van Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten te helpen bewaren en de afstammelingen hierbij te betrekken.

Activiteiten

In 2014 heeft de Stichting de restauratie van het schilderij “Omgeving van Brussel” van H.W. Mesdag gefinancierd. Verder is begonnen met de voorbereidingen van het Mesdagjaar.

Financiële verantwoording

Inkomsten uit giften ca. 2.500, – per jaar; eenzelfde bedrag wordt jaarlijks geïnvesteerd in restauratie van schilderijen of andere bijdragen aan het behoud van het werk van Hendrik Willem en Sientje.

Financieel jaaroverzicht 2013

Rekeningnummer IBAN NL70ABNA0510487505
Rekeningnummer BIC ABNANL2A

Comité van Aanbeveling

Een Comité van Aanbeveling ondersteunt de toekomstplannen van Panorama Mesdag.
 Het Comité bestaat uit:

Bart Chabot Wim Pijbes
Sybilla Dekker Alexander Rinnooy Kan
Jan Franssen Paul Schnabel
Pieter Kalbfleisch Jan Pronk
Geert Mak Paul van Vliet
Peter Noordanus Bernard Wientjes
Frits van Oostrom Guido van Woerkom

Panorama Mesdag is hen bijzonder dankbaar voor hun belangeloze inzet.