Vrienden

Panorama Mesdag kan niet zonder vrienden. Daarom is in 2009 gestart met de oprichting van een Vriendenkring van Panorama Mesdag, die snel gegroeid is en enthousiast betrokken is bij het voortbestaan van Panorama Mesdag. Naast hun financiële bijdrage ondersteunen sommige vrienden het personeel bij de dagelijkse bedrijfsvoering, bij evenementen, archivering, etc.

Als Vriend ontvangt u een Vriendenpas en geniet u de volgende voordelen: gratis toegang tot Panorama Mesdag, een regelmatige nieuwsbrief, korting in de winkel en twee keer per jaar een informatieve en gezellige bijeenkomst.Lees meer

Aanmelden

Uw aanmelding is welkom via het secretariaat: vriendenkring@panorama-mesdag.nl.
De jaarlijkse donatie bedraagt ten minste € 35,- (of € 50,- per paar).
Wilt u ook in het museum aan de slag als vrijwilliger dan kunt zich hier eveneens aanmelden.
De ‘Stichting Vrienden van Panorama Mesdag’ is sinds 12-02-2010 fiscaal erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en geregistreerd onder nummer 82.20.15.547, per 01-01-2012 ook als culturele ANBI. Hiervoor gelden ruimere mogelijkheden voor belastingaftrek. Raadpleeg de site van de Belastingdienst om te zien welke voorwaarden precies gelden om uw gift(en) aan de stichting af te trekken van de belastingen.
De Stichting Vrienden van Panorama Mesdag heeft als geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de Belastingdienst de wettelijke plicht om onderstaande gegevens te publiceren.
Naam Stichting Vrienden van Panorama Mesdag
Type ANBI: sinds 12-02-2010
Culturele ANBI: sinds 01-01-2012
RSIN / Fiscaalnummer: 82.20.15.547
Adres: Zeestraat 65
2518 AA ‘s-Gravenhage

Bestuur
 
Voorzitter Berend W. baron Bentinck tot Buckhorst
Secretaris Adriaan Dedel
Penningmeester Dennis Liebman
Lid Mady Storm de Grave-Smit
Lid Marie-Claire van Sonsbeeck-Eschauzier
Ad hoc
 
Maten van Mesdag Coert van Beijma thoe Kingma
  Jacobien Muntz-Beekhuis
Beleidsplan

De Stichting ondersteunt het Panorama met het werven van vrijwilligers en verleent financiële ondersteuning bij projecten die het Panorama wil uitvoeren.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, er wordt uitsluitend met onbezoldigde bestuurders en vrijwilligers gewerkt.

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Panorama Mesdag heeft ten doel het in de ruimste zin des woords ondersteunen van Panorama Mesdag.

Activiteiten

Het werven van vrienden en vrijwilligers. Het ondersteunen van projecten van Panorama Mesdag.
In 2011 is rond € 6.500,00 besteed aan de restauratie van het schilderij “De Vlootschouw” van Hendrik Willem Mesdag. In 2012 is € 25.000,00 bijgedragen aan het sierhek bij de vernieuwde ingang van het Panorama. Sinds september 2014 is een belangencommisie “De maten van Mesdag” in het leven geroepen om meer belangstelling bij jongere mensen te stimulerern. Een eerste bijeenkomst in januari 2015 heeft circa 60 belangstellenden opgeleverd.

Financiële verantwoording

Lees het Financiële jaarverslag 2015

Maten van Mesdag

Maten van Mesdag is een vriendengroep (van mensen onder de 40 jaar) die Den Haag en het erfgoed van Mesdag een warm hart toe draagt en daarbij het leuk vindt elkaar 4 keer per jaar, afwisselend in een van de twee door Mesdag gestichte musea* te ontmoeten.Lees meer

Het comité Maten van Mesdag bestaat uit:
Wite de Savornin Lohman
Sander Uitdenbogaard
Coert van Beijma thoe Kingma
Jacobien Muntz – Beekhuis
Elisabeth Storm de Grave
Adriaan Dedel

U kunt zich aanmelden voor de Maten van Mesdag middels het inschrijfformulier.

*Het betreft Panorama Mesdag en de Mesdag Collectie