PANORAMA MESDAG GAAT MET ZIJN TIJD MEE


Met de opkomst van Virtual Reality heeft de optische illusie een extra dimensie gekregen. Een 3-D ervaring, zoals Panorama Mesdag die van oudsher biedt, kan nu altijd en overal beleefd worden. Daarom is op 1 april 2017 besloten om, in samenwerking met de TU Delft, het beroemde Panorama van Mesdag om te zetten naar een digitale versie. Deze exercitie vergt de nodige voorbereiding, dus tot 1 april 2018 is het schilderij nog in haar oude glorie te zien.