Familievennootschap

Panorama Mesdag werd in 1881 gevestigd aan de Zeestraat in Den Haag. Sinds 1910 is het beheer in handen van de familievennootschap die H.W. Mesdag daarvoor na de dood van zijn vrouw oprichtte. De familievennootschap had de taak om de exploitatie en de openstelling van het panorama voor het publiek te garanderen.

De aandelen zijn nog steeds in bezit van de nazaten van de oorspronkelijke aandeelhouders. Zij zijn als eigenaren van het Panorama niet alleen financieel verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie, maar ook voor grote ingrepen zoals de restauratie van het doek en verbouwingen.

Stichting Mesdag-Van Houten

Doelstelling

Het doel van de Stichting Mesdag-Van Houten is om het erfgoed van Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten te helpen bewaren en de afstammelingen hierbij te betrekken.

Bestuur

Voorzitter
Julie Bijlstra - Verkerk

Secretaris
Jet Krantz

Penningmeester
Jurriaan van den Hoven

Actueel beleidsplan

In 2020 zal de Stichting wederom bijdragen aan eventuele restauraties van huidige werken van Museum Panorama Mesdag en mogelijke kleinere verbouwingen. Waar mogelijk zullen evenementen ontplooid worden om de familie bij elkaar te brengen en het Panorama Mesdag te ondersteunen.

Activiteiten

Elk jaar is de Stichting verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf van Mesdag.

  • In 2014 heeft de Stichting de restauratie van het schilderij “Omgeving van Brussel” van H.W. Mesdag gefinancierd. Verder is begonnen met de voorbereidingen van het Mesdagjaar.
  • In 2015 heeft de Stichting bijgedragen aan het Panorama Mesdag diner in het Mesdagjaar.
  • In 2016 heeft de Stichting bijgedragen aan de publicatie van het Parenteel van Mesdag (voornamelijk de financiële afhandeling). In het parenteel is de volledige stamboom van Mesdag en van Houten opgenomen zodat familieleden elkaar kunnen vinden en zich meer bij het cultureel erfgoed betrokken voelen.
  • In 2017 heeft de Stichting slechts beperkte activiteiten beoefend.
  • In 2018 heeft de Stichting reeds een evenement georganiseerd waarbij de gehele familie uitgenodigd werd om het Panorama Mesdag te bezoeken en geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen van museum Panorama Mesdag.
  • in 2019 heeft de Stichting de restauratie van de lijst van het schilderij “Na de Storm” gefinancierd.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid. De leden van het bestuur werken onbezoldigd en er zijn geen mensen in dienst.

Financiële verantwoording
Inkomsten uit giften ca. 2.500, – per jaar; eenzelfde bedrag wordt jaarlijks geïnvesteerd in restauratie van schilderijen of andere bijdragen aan het behoud van het werk van Hendrik Willem en Sientje.

Financieel Overzicht Stichting Mesdag-Van Houten 2014-2019

ANBI-status

Stichting Mesdag-Van Houten is sinds 01-01-2008 als ANBI geregistreerd onder nummer 81.73.77.025 en per 01-01-2012 ook als culturele ANBI. De Stichting Mesdag-van Houten heeft als geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de Belastingdienst de wettelijke plicht om onderstaande gegevens te publiceren.

Naam: Stichting Mesdag-van Houten
Type ANBI: sinds 01-01-2008
Culturele ANBI: sinds 01-01-2012
RSIN / Fiscaalnummer: 81.73.77.025
Adres: Zeestraat 65
2518 AA ‘s-Gravenhage

Rekeningnummer IBAN NL70ABNA0510487505
Rekeningnummer BIC ABNANL2A

Comité van Aanbeveling

Een Comité van Aanbeveling ondersteunt de toekomstplannen van Museum Panorama Mesdag

Het comité bestaat uit:

Bart Chabot

Wim Pijbes

Sybilla Dekker

Alexander Rinnooy Kan

Jan Franssen

Paul Schnabel

Pieter Kalbfleisch

Jan Pronk

Geert Mak

Paul van Vliet

Peter Noordanus

Bernard Wientjes

Frits van Oostrom

Guido van Woerkom

Panorama Mesdag is hen bijzonder dankbaar voor hun belangeloze inzet.