MAAK EEN 3-D WANDELING DOOR DEN HAAG EN SCHEVENINGEN

De tentoonstelling (18 oktober 2015 t/m 20 maart 2016)

Van zondag 18 oktober tot en met zondag 20 maart 2016 toont Panorama Mesdag een unieke collectie stereofoto’s. Samen met Hendrik Willem Mesdag maakt u een 3 D-wandeling door Den Haag en Scheveningen. U krijgt een indruk hoe Mesdag zijn wereld eind 19de eeuw moet hebben beleefd. Het chique internationale stadsleven van Den Haag maar ook het leven en de armoede van de Scheveningse bevolking.  De tentoonstelling is een samenwerking met het Haags Gemeentearchief.Lees meer

Eind 19de eeuw was stereofotografie een rage. Stereofoto’s zijn foto’s waarbij twee beelden vanuit een ander standpunt zijn genomen. Wanneer je de foto’s vervolgens door een stereokijker bekijkt, beleef je net als in het panorama van Mesdag een ruimtelijke illusie. De historische foto’s bekijkt u met stereokijkers of met virtual reality 3D-brillen. De virtual reality applicatie is speciaal voor deze tentoonstelling ontwikkeld door VR/Heroes.
Bovendien is er uniek oud beeldmateriaal te zien uit het Haagse  Tooverlantaarnmuseum.

Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten verhuisden in 1869 naar Den Haag. Zij hebben daar eerst in de Anna Paulownastraat gewoond, daarna verhuisde het echtpaar naar de Laan van Meerdervoort.  Scheveningen was de inspiratiebron voor de schilderijen van Mesdag. Gedurende dertig jaar heeft hij hier het dagelijks leven van de vissers, het strand en de bomschuiten geschilderd. Uniek zijn de stereofoto’s gemaakt na de verwoestende storm van 1894 toen de meeste bomschuiten verloren gingen.

Het dagelijkse straatbeeld leende zich goed voor stereofoto’s en krijgt door deze techniek een extra dimensie. Flaneer met Mesdag over de statige 19de  eeuwse pleinen, lanen en straten van Den Haag. Wandel samen van de Koninginnegracht, waar zijn vriend Jozef Israëls zijn atelier had, naar zijn Pulchri op het deftige Lange Voorhout. Maar ontdek ook hoe Mesdag Scheveningen heeft gezien en geschilderd.

De tentoonstelling is speciaal voor het Mesdagjaar 2015 samengesteld.

Stereofotografie: een optische illusie rijker

De mens wil wat hij ziet zo realistisch mogelijk vastleggen, op steeds nieuwe manieren. Eind achttiende eeuw ontstonden de eerste panorama’s. Bij het zien van deze doeken van 360 graden kreeg de bezoeker het gevoel zelf middenin het weergegeven tafereel te staan. Lees meer

Na de introductie van fotografie in 1839, werd gezocht naar een techniek die eenzelfde dieptewaarneming bij foto’s kon creëren. Rond 1850 zette de Brit Charles Wheatstone (1802-1875) een belangrijke stap in deze richting door een instrument te maken waarbij twee foto’s van het zelfde tafereel, genomen vanuit verschillende hoeken, tegelijkertijd bekeken konden worden. Wheatstone baseerde zich bij zijn uitvinding, die de naam stereokijker kreeg, op het principe dat menselijke ogen beide uit een net iets andere hoek kijken. Onze hersenen verwerken deze informatie vervolgens tot één ruimtelijk beeld. Tot op de dag van vandaag wordt deze techniek toegepast, bijvoorbeeld in 3D-televisie.

In tegenstelling tot het Panorama Mesdag, waarbij meerdere mensen tegelijk het schilderij bekijken, is stereofotografie een individuele kijkervaring. In Mesdags tijd was de Holmes-kijker, ook wel ‘Amerikaanse stereoscoop’ genoemd, één van de meest voorkomende stereokijkers; een toen simpele en goedkope kijker die tot ver in de twintigste eeuw gemaakt werd. Deze kon men in de hand houden of neerzetten en via een glijdende arm focussen. In deze tentoonstelling geven replica’s hiervan een ruimtelijk beeld van de wereld van Mesdag in Den Haag. U krijgt voor even het gevoel hier samen met hem doorheen te wandelen.  

Bekijk een selectie