Missie

Missie

Onze missie is het zorg dragen voor de instandhouding van Panorama Mesdag als museale attractie en als typisch Haags maar tegelijkertijd ook internationaal cultuurhistorisch fenomeen dat voor een breed publiek toegankelijk is en tot in lengte van dagen nieuwe generaties kan boeien en inspireren.

In augustus 1967 is Panorama Mesdag opgenomen in het register van beschermde monumenten en sinds maart 2001 is het opgenomen in het Nederlands Museumregister.

Staf

Directeur Minke Schat
Collectie / Tentoonstellingen  Suzanne Veldink / Laura Prins
Marketing / Communicatie / Pers Martijn van Delft / Caroline Rijks
Financiën Diana Hogervorst / Kim van der Plas
Publieksdiensten Michel Bohn
Reserveringen en Office management  Marije Beckers
Museumwinkel  Renee van Dansik
Huismeester Menno de Boer

Raad van Bestuur

Voorzitter Henk Grootveld
Vicevoorzitter Sarah de Clercq
Secretaris Liesbeth Zonnevylle-Reigersman
Penningmeester Hans Bergwerff
Bestuurslid Bouw Maarten Grasveld
Bestuurslid HRM René Kiers

Familievennootschap

Panorama Mesdag werd in 1881 gevestigd aan de Zeestraat in Den Haag. Sinds 1910 is het beheer in handen van de familievennootschap die H.W. Mesdag daarvoor na de dood van zijn vrouw oprichtte. De familievennootschap had de taak om de exploitatie en de openstelling van het panorama voor het publiek te garanderen. Lees meer

De aandelen zijn nog steeds in bezit van de nazaten van de oorspronkelijke aandeelhouders. Zij zijn als eigenaren van het Panorama niet alleen financieel verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie, maar ook voor grote ingrepen zoals de restauratie van het doek en verbouwingen.

Organogram

Organigram PM 20150924

Stichting Mesdag-van Houten

Doelstelling

Het doel van de Stichting Mesdag-Van Houten is om het erfgoed van Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten te helpen bewaren en de afstammelingen hierbij te betrekken.Lees meer

Bestuur
 
Voorzitter Mady Storm de Grave-Smit
Secretaris Julie Bijlstra
Penningmeester Jurriaan van den Hoven
Actueel beleidsplan

In 2018 zal de Stichting wederom bijdragen aan eventuele restauraties van huidige werken van het Panorama Mesdag en mogelijke kleinere verbouwingen. Daarnaast zal de Stichting begin 2018 een evenement organiseren om de familie nader tot zowel het erfgoed in het Panorama Mesdag als elkaar te brengen. Op basis van de giften die voortvloeien uit het evenement en email correspondentie zal bekeken worden waar de Stichting verder bij kan dragen.

Activiteiten

Elk jaar is de Stichting verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf van Mesdag. In 2014 heeft de Stichting de restauratie van het schilderij “Omgeving van Brussel” van H.W. Mesdag gefinancierd. Verder is begonnen met de voorbereidingen van het Mesdagjaar.

 • In 2015 heeft de Stichting bijgedragen aan het Panorama Mesdag diner in het Mesdagjaar.
 • In 2016 heeft de Stichting bijgedragen aan de publicatie van het Parenteel van Mesdag (voornamelijk de financiële afhandeling). In het parenteel is de voleldige stamboom van Mesdag en van Houten opgenomen zodat familieleden elkaar kunnen vinden en zich meer bij het cultureel erfgoed betrokken voelen.
 • In 2017 heeft de Stichting slechts beperkte activiteiten beoefend.
 • In 2018 heeft de Stichting reeds een evenement georganiseerd waarbij de gehele familie uitgenodigd werd om het Panorama Mesdag te bezoeken en geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen van het Panorama Mesdag.
Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid. De leden van het bestuur werken onbezoldigd en er zijn geen mensen in dienst.

Financiële verantwoording

Inkomsten uit giften ca. 2.500, – per jaar; eenzelfde bedrag wordt jaarlijks geïnvesteerd in restauratie van schilderijen of andere bijdragen aan het behoud van het werk van Hendrik Willem en Sientje.

Financieel Overzicht Stichting Mesdag-Van Houten 2014-2017

ANBI-status

Stichting Mesdag-van Houten is sinds 01-01-2008 als ANBI geregistreerd onder nummer 81.73.77.025 en per 01-01-2012 ook als culturele ANBI. De Stichting Mesdag-van Houten heeft als geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de Belastingdienst de wettelijke plicht om onderstaande gegevens te publiceren.

Naam: Stichting Mesdag-van Houten
Type ANBI: sinds 01-01-2008
Culturele ANBI: sinds 01-01-2012
RSIN / Fiscaalnummer: 81.73.77.025
Adres: Zeestraat 65
2518 AA ‘s-Gravenhage

Rekeningnummer IBAN NL70ABNA0510487505
Rekeningnummer BIC ABNANL2A

Comité van Aanbeveling

Een Comité van Aanbeveling ondersteunt de toekomstplannen van Panorama Mesdag. Het Comité bestaat uit:

Bart Chabot Wim Pijbes
Sybilla Dekker Alexander Rinnooy Kan
Jan Franssen Paul Schnabel
Pieter Kalbfleisch Jan Pronk
Geert Mak Paul van Vliet
Peter Noordanus Bernard Wientjes
Frits van Oostrom Guido van Woerkom

Panorama Mesdag is hen bijzonder dankbaar voor hun belangeloze inzet.

Vrijwilligers

Museum Panorama Mesdag is op zoek naar enthousiaste, klantgerichte en flexibele vrijwillig(st)ers die ons één of meerdere dagen willen komen helpen. In ons museum kunt u op verschillende manieren aan de slag.

Algemeen gastheerschap

Dagelijks lopen er vele gasten door het museum, zij bezoeken het museum individueel of in groepsverband. Dankzij uw aanwezigheid kan de bezoeker vriendelijk ontvangen worden en draagt u bij aan de beleving van het museumbezoek. Vrijwilligers geven toelichting op de geschiedenis en collectie van Panorama Mesdag. Daarnaast geven de vrijwilligers informatie over één van de tijdelijke exposities of andere logistieke zaken binnen het museum.

Het rondleiden

De rondleiders begeleiden Nederlandse en buitenlandse groepen. Zij geven uitgebreidere toelichting op de geschiedenis en collectie van Panorama Mesdag. Zij vertellen de verhalen achter de museumstukken en de persoon Hendrik Willem Mesdag. Tevens brengen zij groepen achter de schermen van ons mooie Panorama.

Winkel

In de winkel worden toegangsbewijzen en alle mooie cadeaus verkocht. Van mensen die hier graag een bijdrage aan leveren vragen wij wel een regelmatige beschikbaarheid van minimaal één dagdeel per twee weken. Werkervaring in de detailhandel is een pre, maar zeker niet noodzakelijk.

Kantoor

Naast de bovenstaande activiteiten is er van alles te doen in de museumorganisatie. U kunt dan denken aan de gebieden: educatie, collectiebehoud en -beheer, organisatie van tentoonstellingen, marketing en communicatie etc. Wij sluiten graag aan op uw werkervaring en interesse!

Profiel vrijwilliger:

 • Representatief
 • Flexibel
 • Affiniteit met het erfgoed van Panorama Mesdag
 • Teamgeest en goede sociale vaardigheden
 • Zelfstandig kunnen werken, maar ook in teamverband
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, redelijke kennis van Engels, Duits en Frans is een pre
 • Bereidheid tot het volgen van interne opleiding
 • Beschikbaar zijn voor minimaal één dagdeel per twee weken

Panorama Mesdag zoekt vrijwilligers voor zowel doordeweeks als in het weekend

In ons museum werken wij met een leuk team van vast personeel en vrijwilligers. Lijkt het u wel leuk maar wilt u eerst eens ervaren wat een dergelijke taak concreet inhoudt? Dan maken wij graag een afspraak met u om een en ander toe te lichten en natuurlijk kunt u ook altijd een dagje komen proefdraaien en kijken wat bij u past…

Interesse? Neem contact op via: info@panorama-mesdag.nl. Wij kijken ernaar uit!