Vrienden van Mesdag

Panorama Mesdag kan niet zonder vrienden. Daarom is in 2009 gestart met de oprichting van de Vrienden van Mesdag. Een stichting die snel gegroeid is en enthousiast betrokken is bij het voortbestaan van de Haagse nalatenschap van H.W. Mesdag. Naast hun financiële bijdrage ondersteunen sommige vrienden het personeel bij de dagelijkse bedrijfsvoering, bij evenementen, archivering, etc.

Als Vriend ontvangt u een Vriendenpas en geniet u de volgende voordelen: gratis toegang tot Panorama Mesdag en De Mesdag Collectie, een regelmatige nieuwsbrief, korting in de winkel en twee keer per jaar een informatieve en gezellige bijeenkomst.Lees meer

Aanmelden

Uw aanmelding is welkom via het secretariaat: vul aanmeldkaart Vrienden van Mesdag in en mail hem aan:  vriendenkring@panorama-mesdag.nl.
De jaarlijkse donatie bedraagt ten minste € 35,- (of € 50,- per paar).
Wilt u ook in het museum aan de slag als vrijwilliger dan kunt zich hier eveneens aanmelden.
De ‘Stichting Vrienden van Panorama Mesdag’ is sinds 12-02-2010 fiscaal erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en geregistreerd onder nummer 82.20.15.547, per 01-01-2012 ook als culturele ANBI. Hiervoor gelden ruimere mogelijkheden voor belastingaftrek. Raadpleeg de site van de Belastingdienst om te zien welke voorwaarden precies gelden om uw gift(en) aan de stichting af te trekken van de belastingen.
De Stichting Vrienden van Panorama Mesdag heeft als geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de Belastingdienst de wettelijke plicht om onderstaande gegevens te publiceren.
Naam Stichting Vrienden van Panorama Mesdag
Type ANBI: sinds 12-02-2010
Culturele ANBI: sinds 01-01-2012
RSIN / Fiscaalnummer: 82.20.15.547
Adres: Zeestraat 65
2518 AA ‘s-Gravenhage

Bestuur
 
Voorzitter Alexander Beelaerts van Blokland
Secretaris Adriaan Dedel
Penningmeester Dennis Liebman
Lid Joke Hattinga van ’t Sant – Hulleman
Lid Jacobien Muntz-Beekhuis
Beleidsplan

De Stichting ondersteunt het Panorama met het werven van vrijwilligers en verleent financiële ondersteuning bij projecten die het Panorama wil uitvoeren.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, er wordt uitsluitend met onbezoldigde bestuurders en vrijwilligers gewerkt.

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Mesdag heeft ten doel het, in de ruimste zin des woords, verspreiden van kennis over en ondersteunen en in stand houden van het erfgoed van Hendrik Willem Mesdag en zijn echtgenote Sientje Mesdag-van Houten.

Financiële verantwoording

Lees het Financieel jaarverslag 2017

Maten van Mesdag

Maten van Mesdag is een vriendengroep (van mensen onder de 55 jaar) die Den Haag en het erfgoed van Mesdag een warm hart toe draagt en daarbij het leuk vindt elkaar 4 keer per jaar, afwisselend in een van de twee door Mesdag gestichte musea* te ontmoeten.Lees meer

Het comité Maten van Mesdag bestaat uit:
Jacobien Muntz – Beekhuis
Adriaan Dedel
Wendela Burgemeister
Elisabeth Storm de Grave
Coert van Beijma thoe Kingma

U kunt zich aanmelden voor de Maten van Mesdag middels het inschrijfformulier.

*Het betreft Panorama Mesdag en de Mesdag Collectie