De Stichting Vrienden van Mesdag

In 2009 is de Stichting Vrienden van Mesdag opgericht. Een stichting die snel is gegroeid, enthousiast en betrokken is bij het voortbestaan van de Haagse nalatenschap van Hendrik Willem Mesdag.

De Stichting Vrienden van Mesdag heeft als doel -in de ruimste zin des woords – het  verspreiden van kennis over en ondersteunen en in stand houden van het erfgoed van Hendrik Willem Mesdag en zijn echtgenote Sientje Mesdag-van Houten.Lees meer

Bestuur  
Voorzitter Alexander Beelaerts van Blokland
Secretaris Adriaan Dedel
Penningmeester Jacqueline Hazewinkel
Lid Joke Hattinga van ’t Sant – Hulleman
Lid Jacobien Muntz-Beekhuis
Beleidsplan

De Stichting ondersteunt het Panorama met het werven van vrijwilligers en verleent financiële ondersteuning bij projecten die het Panorama wil uitvoeren.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, er wordt uitsluitend met onbezoldigde bestuurders en vrijwilligers gewerkt.

Financiële verantwoording

Lees het Financieel jaarverslag 2017

Voordelen Vriendenpas

Als Vriend van Mesdag ontvangt u een Vriendenpas en geniet u de volgende voordelen:

  • gratis toegang tot Panorama Mesdag en De Mesdag Collectie;
  • 1 x per maand ontvangt u de nieuwsbrief;
  • korting op uw aankoop in de museumwinkel;
  • twee keer per jaar een informatieve en gezellige bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het secretariaat van de Vrienden van Mesdag. E-mail: vrienden@vriendenvanmesdag.nl. De jaarlijkse donatie bedraagt ten minste € 50,- (of € 75,- per paar).

ANBI

De ‘Stichting Vrienden van Mesdag’ is sinds 12-02-2010 fiscaal erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en geregistreerd onder nummer 82.20.15.547, per 01-01-2012 ook als culturele ANBI.

Lees meer

Hiervoor gelden ruimere mogelijkheden voor belastingaftrek. Raadpleeg de website van de Belastingdienst om te zien welke voorwaarden precies gelden om uw gift(en) aan de stichting af te trekken van de belastingen.

De Stichting Vrienden van Panorama Mesdag heeft als geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de Belastingdienst de wettelijke plicht om onderstaande gegevens te publiceren.

Naam Stichting Vrienden van Mesdag
Type ANBI: sinds 12-02-2010
Culturele ANBI: sinds 01-01-2012
RSIN / Fiscaalnummer: 82.20.15.547
Adres: Zeestraat 65
2518 AA ‘s-Gravenhage