Schenking via stichting

Museum Panorama Mesdag is hét museum rond het monumentale Panorama van Scheveningen. Kunstenaar Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) beschouwde het als zijn artistieke hoogtepunt. Behalve dit panorama beheert het museum een collectie werken van Mesdag, zijn vrouw Sientje van Houten en hun tijdgenoten en presenteert het een gevarieerd tentoonstellingsprogramma met negentiende-eeuwse kunst en hedendaagse interpretaties van het panoramafenomeen.

Het museum kent een lange geschiedenis van particulier initiatief. Te beginnen bij Belgische ondernemers, die in navolging van de heersende panorama-rage H.W. Mesdag in de 19e eeuw opdracht gaven tot het schilderen van een panoramaschilderij. Na het failliet van zijn opdrachtgevers besloot Mesdag in 1886 om het museum met het door hem geschilderde panorama over te nemen en werd daarmee de eerste museumdirecteur. Hij liet het museum na aan 33 neven en nichten binnen een vennootschap, met de opdracht het museum en collectie, waaronder het wereldberoemde panorama, tot in lengte van dagen te behouden. Die vennootschap bestaat nog steeds. De opdracht eveneens. Een competent en enthousiast team is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het museum, gesteund door een brede basis van vrijwilligers.

Het voortbestaan van Panorama Mesdag wordt ondersteund door de Stichting Behoud Panorama Mesdag. Deze stichting is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor schenkingen hieraan onder fiscaal gunstige voorwaarden kunnen worden gedaan.

Uw bijdrage aan het voortbestaan van Panorama Mesdag kunt u op verschillende manieren vormgeven:
• doneer direct
• als eenmalige schenking
• als periodieke gift
• als legaat in uw testament

Doneer direct
Uw donatie kunt u direct boeken naar:
IBAN: NL61RABO0313734690
t.n.v. Stichting Behoud Panorama Mesdag
o.v.v. ‘Donatie Museum Panorama Mesdag’ plus uw e-mailadres.

Eenmalige Schenking
Met een eenmalige schenking stel u als particulier eenmalig een geldbedrag ter beschikking aan Panorama Mesdag, door middel van een gift aan de Stichting Behoud Panorama Mesdag.

Periodieke Schenking
Wilt u museum Panorama Mesdag gedurende een langere tijd financieel steunen?
Dat is mogelijk via een fiscaal gunstige periodieke schenking. U kunt hierbij optimaal gebruik maken van fiscale voordelen die de overheid biedt. Bij deze vorm van schenken zegt u toe de Stichting Behoud Panorama Mesdag jaarlijks, voor tenminste vijf jaren, te steunen.

Fiscaal voordeel
Een periodieke gift (in geld of natura) die over minimaal vijf jaar gespreid is biedt extra voordeel: in deze vorm is uw schenking maximaal aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, zonder drempel of plafond. Hoe groot het belastingvoordeel is, hangt af van uw belastingschijf. Het voordeel kan oplopen tot wel 52% van het te schenken bedrag. Een periodieke gift wordt vastgelegd in een onderhandse overeenkomst. Op deze wijze is Museum Panorama Mesdag voor een langere periode verzekerd van uw steun en kan daarmee investeren in de toekomst.

Voor u als schenker biedt deze ANBI-status extra voordeel. Niet alleen is uw schenking volledig voor inkomstenbelasting aftrekbaar. Sinds het van kracht worden van de ‘Geefwet’ zijn schenkingen door particulieren zelfs voor 125% aftrekbaar. In de volgende rekenvoorbeelden ziet u direct wat dit betekent:

    1. U geeft als particulier een bedrag van €1000,-.aan Panorama Mesdag. Bij het invullen van uw belastingaangifte mag u vervolgens deze gift met 25% verhogen. Wanneer u met uw inkomen in de hoogste belastingschijf valt (52%), krijgt u dus geen €520,- (52% van €1000,-) maar €650,- (52% van €1250,-) terug van de belasting. Een gift van €1000,- kost u feitelijk in dit geval maar €350,-!
    2. U geeft als particulier een periodieke gift van €1000,- per jaar, gedurende een periode van vijf jaar. Het tijdspad van uw schenkingen en belastingaftrek (uitgaande van een inkomen in de hoogste belastingschijf) ziet er dan als volgt uit:

Tabel Schenken en Nalaten voor website .png

Zo heeft u als gever per saldo slechts €1.750,- aan kosten, terwijl Panorama Mesdag €5.000,- ontvangt! U kunt ook besluiten het door u genoten belastingvoordeel op te tellen bij uw gift. Dan helpt u Panorama Mesdag met een groter bedrag, zonder er zelf extra kosten aan te hebben.

Nalaten

Wanneer u besluit dat u na uw overlijden iets wilt nalaten aan Panorama Mesdag, kunt u in uw testament een legaat opnemen waarin u de gewenste gift specificeert. Dit kan een geldbedrag zijn zonder specifiek doel binnen het museum te benoemen, of een specifiek doel als educatie, het gebouw of de collectie. In een testament kunt u het museum opnemen door middel van een erfstelling of een legaat, waarmee u een percentage van uw nalatenschap, een vast bedrag of een kunstwerk schenkt. Uw wensen kunt u bespreken met uw notaris. Indien gewenst adviseert het museum u graag over de mogelijkheden.

Culturele ANBI
De Stichting Behoud Panorama Mesdag is fiscaal erkend als culturele ANBI. Dit houdt in de stichting als erkend goed doel (door de belastingdienst ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ genoemd) geen belasting betaalt over de schenking of erfenis. Uw donatie komt hierdoor volledig ten goede aan het museum.

Over Stichting Behoud Panorama Mesdag
Stichting Behoud Panorama Mesdag heeft in het verleden met succes bijgedragen aan werving van financiële steun verworven voor de renovatie en uitbreiding (2011-2014).
Voor het restaureren van het rijksmonument, het verduurzamen en het toekomstbestendig maken van het museum zijn extra bijdragen nog steeds buitengewoon noodzakelijk en zeer welkom.

Schenken museum Panorama Mesdag
Uw donatie kunt u direct boeken naar:
IBAN: NL61RABO0313734690
t.n.v. Stichting Behoud Panorama Mesdag
o.v.v. ‘Donatie Museum Panorama Mesdag’ plus uw e-mailadres.

Contact via: Marije Beckers, office & relatiemanager via steun@panorama-mesdag.nl

  • H.W. Mesdag in zijn atelier